دفتر مرکزی: تهران، امیرآباد شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، گروه مثبت6 / تلفن: 86094618

دپارتمان

دسته بندی

انواع دوره

محل برگزاری

ریست
لیست دوره ها
فنی و مهندسی

آموزش Hysys پیشرفته

0 تومان
جزئیات
فنی و مهندسی

آموزش Hysys مقدماتی

0 تومان
جزئیات
فنی و مهندسی

آموزش دوره مهندسی HSE

0 تومان
جزئیات
ادبیات و هنرهای نمایشی

آموزش نگرش صحیح به فیلم

0 تومان
جزئیات
ادبیات و هنرهای نمایشی

آموزش نمایش نامه نویسی

0 تومان
جزئیات
ادبیات و هنرهای نمایشی

آموزش فیلم نامه نویسی

0 تومان
جزئیات
صفحه 4 از 11