دفتر مرکزی: تهران، امیرآباد شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، گروه مثبت6 / تلفن: 86094618

دپارتمان

دسته بندی

انواع دوره

محل برگزاری

ریست
لیست دوره ها
ادبیات و هنرهای نمایشی

آموزش فن بیان و بدن

0 تومان
جزئیات
ادبیات و هنرهای نمایشی

دورهمی شاعرانه

0 تومان
جزئیات
ادبیات و هنرهای نمایشی

آموزش کارگاه داستان نویسی

0 تومان
جزئیات
ادبیات و هنرهای نمایشی

آموزش کارگاه شعر عروض و قافیه

0 تومان
جزئیات
ادبیات و هنرهای نمایشی

آموزش عروسک گردانی تلویزیونی

0 تومان
جزئیات
توسعه فردی

آموزش کارگاه مقاله نویسی

0 تومان
جزئیات
صفحه 5 از 11