اعتماد به نفس اعتماد به نفس - ترس - استرس

تعریف اعتماد به نفس

همه ما مردم در زندگی روزمره بارها از عبارت اعتماد به نفس (Self Confidence) استفاده کرده ایم و میگوییم که مثلا:

 

حامد اعتماد به نفس خوبی دارد اما اعتماد به نفس حسین ضعیف است

 

اما واقعا اعتماد به نفس به چه معنیه؟ جواب جواب مشخص و واضحی ندارد! اعتماد به نفس بحثی است که همه میدانیم و میشناسیم اما قادر به تعریف مشخص آن نیستیم لذا میخوام کمی مفصل راجب اعتماد به نفس موضوع با شما صحبت کنم

در اینترنت تعاریف مختلف و گنگی از اعتماد به نفس را مشاهده می کنیم که کمکی به بهبود ما در افزایش اعتماد به نفس نمی کند

تعریف اعتماد به نفس

ما اعتماد به نفس را اینگونه تعریف می کنیم:

اعتماد به نفس یعنی مطمئن باشیم که می توانیم یک کار مشخص را با کیفیت مطلوب به سرانجام برسانیم

لذا برای داشتن اعتماد به نفس خوب باید در ابتدا توانایی خود را در آن کار مشخص بالا ببریم و سپس دید خوبی به آن داشته باشیم.

مثبت6

مثبت6

چکیده ای در مورد نویسنده این نوشتار. می تواند یک پاراگراف باشد یا یک خط باشد.