دوره آموزش دوره تخصصی آموزش IELTS

پیش نیاز شرکت در دوره اختصاصی IELTS گذراندن دوره های عمومی زبان انگلیسی (حداقل تا پایان سطوح intermediate ) می باشد چنانچه زبان اموزی در ازمون ازمایشی( IELTS (mock شرکت کرده است میتواند با توجه به نمره ازمون در سطح مد نظر ثبت نام نماید

زبان خارجی دوره تخصصی آموزش IELTS

در حال ثبت نام

کلاس ها تاریخ برگزاری مدرس نوع برگزاری قیمت دوره جزئیات

درباره دوره

  • پیش نیاز شرکت در دوره اختصاصی ایلتس گذراندن دوره های عمومی زبان انگلیسی (حداقل تا پایان سطوح 
  • چنانچه زبان اموزی در ازمون ازمایشی ایلتس شرکت کرده است میتواند با توجه به نمره ازمون در سطح مد نظر ثبت نام نماید.
  • دوره اختصاصی ایلتس به طور کلی 9 ترم می باشد و هر ترم 25 ساعت اموزشی به طول می انجامد.
  • منبع اموزشی این دوره 3 جلد کتاب های COMPLETE IELTS می باشد که پایان هر ترم زبان اموز مشابه ازمون ایلتس مورد سنجش قرار میگیرد .
  • جلد اول کتاب COMPLETE IELTS از نمره 4 الی 5  /  جلد دوم از نمره 5 الی 6.5 / جلد سوم کتاب از نمره 6.5 الی 
  • اینترمیدیت) می باشد.7.5  بند گذاری شده است.
  • پس از پایان 9 ترم دوره ایلتس . چنانچه زبان اموزی قصد شرکت در دوره اختصاصی مهارت های WRITING / SPEAKING / READING / LISTENING می تواند به طور اختیاری یا با توجه به نقطه ضغف خود در یک مهارت مد نظر خود ثبت نام نماید.
  • طول دوره اختصاصی تک مهارت 10 جلسه 2 ساعته می باشد.

سرفصل ها

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

شما می توانید پیش از شرکت در این دوره، پرسش ها خود را بپرسید.

نقد و بررسی

خالی...